Overslaan en naar de inhoud gaan

Leiden University Career Zone

Onderdelen cv
LU Career Zone Ontwikkel je skills

Onderdelen cv

Rubrieken op een Nederlands curriculum vitae:

Gebruikelijke onderdelen

 • Personalia
 • Opleidingen
 • Werkvaring (en/of apart vermeld: stages)
 • Nevenactiviteiten
 • Talenkennis
 • Interesses

Optionele onderdelen

 • Foto
 • Persoonlijk profiel/samenvatting
 • Computerervaring
 • Referenties

PER ONDERDEEL:

Personalia

 • Voor- en achternaam
 • Je huidige woonadres
 • Mobiel telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum- en plaats
 • Nationaliteit (optioneel)
 • URL LinkedIn-profiel (optioneel)

Een foto toevoegen wordt steeds gebruikelijker. Kies voor een zakelijk portret, het liefst met een neutrale achtergrond.

Opleidingen
Vermeld de opleidingsnaam, de instantie en de plaats van de opleidingsinstantie.
Geef bij de meest relevante opleidingen ook aan:

 • Afstudeerrichting
 • Relevante vakken
 • Relevante keuzevakken of minor
 • Afstudeer/scriptieonderwerp

Niet iedere werkgever heeft kennis van een bepaald bachelor- of masterprogramma. Door het noemen van relevante vakken krijgt de werkgever inzicht in jouw specifieke achtergrond en vaardigheden.

Werkervaring

 • Vermeld de correcte functienaam, de naam van de werkgever en/of afdeling en plaats waar de werkgever is gevestigd.
 • Geef beknopt aan wat de taken of activiteiten zijn geweest.
 • Wees concreet en spreek in termen van acties en resultaten. Als jouw stage ervaring relevant is voor de functie waarnaar je solliciteert, dan kun je de stage ook onder dit kopje vermelden.
 • Heb je veel werkervaring, maar niet zozeer relevant voor de functie waarnaar je solliciteert, dan kun je je bijbanen bundelen onder de benaming 'diverse bijbanen'. Je hoeft dan niet alle periodes en werkgevers apart en specifiek te vermelden.

Stages
Als je een stage hebt gelopen die relevant is voor jouw toekomstige baan,  is het een optie om van stages een aparte rubriek te maken. Dat vestigt extra aandacht op deze ervaring.

Nevenactiviteiten
Noem hier organisatorische of bestuurlijke activiteiten en de periode waarin je deze hebt uitgevoerd. Denk hierbij aan activiteiten zoals: vrijwilligerswerk, (bestuurs)lid van verenigingen, commissies, politieke partijen, sportverenigingen, enzovoorts.
Noteer je nevenactiviteiten op exact dezelfde wijze als je werkervaring!

Talen
Als het van belang is voor de functie waarnaar je solliciteert, vermeld dan de vreemde talen die je onder de knie hebt. Geef van de verschillende talen aan in welke mate je de taal mondeling en/of schriftelijk beheerst.

Computervaardigheden
Benoem de verschillende computerprogramma’s die jij beheerst en relevant zijn voor de functie. Denk bijvoorbeeld aan grafische of statistische programma's, applicaties en diverse besturingssystemen.

Hobby's en interesses
Het noemen van hobby's en interesses kunnen van invloed zijn op de indruk die een werkgever van jou als persoon krijgt. Daarnaast kunnen deze in een gesprek als ijsbreker fungeren. Vermeld alleen hobby's die je nog regelmatig beoefent en waar je iets leuks over kunt vertellen.

Persoonlijk profiel: wel of niet?
Je kunt een rubriek wijden aan jouw persoonlijke kwaliteiten en eigenschappen, zoals je creatieve vermogen, analytische kijk en flexibele houding. Geef voorbeelden waaruit die eigenschappen blijken.
Je kunt er ook voor kiezen relevante kwaliteiten te benoemen in je sollicitatiebrief, met daarin toegelicht wanneer je deze kwaliteiten hebt getoond.

Referenties
Onder dit kopje is het gebruikelijk om 'indien gewenst beschikbaar' te noteren. Als de werkgever naar referenten vraagt, dan geeft dit jou de ruimte om je referenten als eerste in te lichten over de sollicitatie en vereiste kwalificaties en ervaringen.

LU Career Zone Skills

Online cv check

Laat je cv checken door de Career Service van jouw faculteit!

Lees meer!