Leiden University Career Zone

career service centraal

Career Services

De Career Services van de Universiteit Leiden adviseren studenten en recent afgestudeerden bij de overstap van studie naar eerste baan en bieden begeleiding bij studiekeuze- en loopbaanvragen in de bachelor en master. Je vindt een Career Service op iedere faculteit. De centrale Career Service is gevestigd in Plexus.

In lijn met het beleid van de Universiteit Leiden met betrekking tot het coronavirus, is de dienstverlening van de Universiteit Leiden Career Services voor onbepaalde tijd aangepast. Alle fysieke locaties van de Career Services zijn gesloten. Het digitale loket, de Career Zone, is 24/7 geopend en een deel van de verdere dienstverlening zal online doorgang vinden. Bekijk en volg voor meer specifieke en facultaire informatie de centrale en facultaire Career Services via de studentenwebsite, de Career Zone en social media.

VOOR STUDENTEN EN ALUMNI (tot 1 jaar na afstuderen):
Neem contact op met de Career Service van jouw faculteit (linkermenu). Je kunt hier terecht voor onder andere:

  • loopbaanadvies
  • stageadvies
  • masterkeuze en loopbaanmogelijkheden
  • loopbaantests
  • informatie over loopbaanoriëntatie en solliciteren
  • workshops 
  • cv en sollicitatiebrief check
  • voorlichtingsbijeenkomsten 

VOOR WERKGEVERS:
De Career Services zijn eerste aanspreekpunt voor werkgevers die op zoek zijn naar studenten voor stages, opdrachten en (starters)banen.
Bent u op zoek naar studenten van een specifieke faculteit en wilt u een vacature plaatsen? Lees hier voor meer informatie over de procedure.
U kunt ook direct contact opnemen met de desbetreffende facultaire Career Service (zie linkermenu).

Voor meer algemene of universiteitsbrede vragen kunt u terecht bij de:

Centrale Career Service
Studentencentrum Plexus 
Kaiserstraat 25, Leiden 
071-527 80 25 / careerservices@sea.leidenuniv.nl 

Meer informatie over samenwerking met de Universiteit Leiden 

Workshops en events

Volg sollicitatieworkshops bij de Career Service!

Naar Workshops & events
Van opleiding naar arbeidsmarkt