Leiden University Career Zone

Career_planning_banner_1_2.png

Arbeidsmarktvoorbereiding bij de Universiteit Leiden

De arbeidsmarkt is de afgelopen decenia sterk veranderd en meer flexibel en digitaal geworden. De Universiteit Leiden wil haar studenten voorbereiden op een loopbaan waarin flexibiliteit, veerkracht en aanpassingsvermogen essentieel zijn.

In haar onderwijsvisie heeft de Universiteit Leiden de ambitie uitgesproken om de oriëntatie op de arbeidsmarkt in het onderwijs te versterken. De doelstellingen van de Career Services zijn hier ondersteunend aan. Voor zowel medewerkers van de Universiteit Leiden als werkgevers, is er aanvullende informatie beschikbaar.