Leiden University Career Zone

Doelstellingen Career Services

Doelstellingen Career Services

Career Services (centraal en facultair) is een expertisepunt en bereidt zittende studenten voor op (een eerste stap op) de arbeidsmarkt.

De doelstellingen van de Career Services zijn als volgt. De Career Services…

… ondersteunen de zittende student in alle fases van studieloopbaan (tot 1 jaar na afstuderen) bij studiekeuze- en loopbaanvragen;

… adviseren en informeren faculteiten/opleidingen over arbeidsmarktoriëntatie en specifiek bij het integreren van arbeidsmarktoriëntatie in het onderwijs;

… zijn één van de aanspreekpunten voor werkgevers die op zoek zijn naar studenten voor stages, opdrachten, vrijwilligerswerk en (bij)banen;

…  zijn aanspreekpunt voor alle andere interne en externe partners t.a.v. thema’s studiekeuze en arbeidsmarkt.