Overslaan en naar de inhoud gaan

Leiden University Career Zone

Arbeidsvoorwaarden
LU Career Zone Ontwikkel je skills

Arbeidsvoorwaarden

Als de werkgever jou de baan aanbiedt en jij deze accepteert, volgt de laatste stap uit de sollicitatieprocedure: het vastleggen van de arbeidsvoorwaarden in een arbeidsovereenkomst.

Tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek maak je afspraken over je primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.  Deze arbeidsvoorwaarden worden vastgelegd in een arbeidsovereenkomst.
Er is sprake van een arbeidsovereenkomst (arbeidscontract) als je in dienst bent van een werkgever en loon ontvangt. Ga je bijvoorbeeld als ZZP-er aan de slag, dan is er sprake van een ander type overeenkomst

Bij veel werkgevers geldt daarnaast een Collectieve Arbeids Overeenkomst (CAO).  Naast de persoonlijke afspraken in de arbeidsovereenkomst zijn dan ook afspraken uit de CAO van toepassing. Deze gelden voor alle werknemers binnen een bepaald bedrijf of binnen een bepaalde bedrijfstak. De afspraken gelden alleen voor de werknemer. Wanneer afspraken uit de CAO en de arbeidsovereenkomst botsen, geldt de CAO. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid publiceert alle CAO's. 

Welke arbeidsvoorwaarden zijn er allemaal te onderscheiden?

Verantwoordelijkheden
Bij het akkoord gaan met de arbeidsvoorwaarden is het van belang een overeenkomstig beeld te hebben bij de werkzaamheden die je gaat uitvoeren. Naast een vacaturetekst hoort er een functieomschrijving te zijn waain alle taken en verantwoordelijkheden staan vermeld.

Salaris 
Naast het bespreken van het brutosalaris dat je gaat verdienen, is het raadzaam om te bekijken hoe het netto salaris is opgebouwd (wat verdien je uiteindelijk na aftrek van alle premies/bijdragen?). Je kunt de werkgever vragen om een proforma loonstrook, een fictieve loonstrook die laat zien wat er netto overblijft van het brutosalaris na inhouding van de aftrekposten. Het is ook van belang om te bekijken in welke schaal je wordt geplaatst (en welke trede daarbinnen). Kun je binnen de schaal doorgroeien (de treden)? En wat is de ruimte tot aan een hogere (toekomstige) schaal? Deze informatie vind je bijvoorbeeld in de cao.

Aanvullend salaris
In hoeverre biedt de organisatie aanvullingen op het salaris? Denk hierbij aan regelingen als een 13e maand, winstuitkering, een bonus en/of vakantiegeld. Deze informatie kun je vinden in de cao en in de arbeidsovereenkomst.

Werktijden
Uit hoeveel uren bestaat jouw werkweek? En hoe zijn deze uren in te delen over de werkdagen? Is deze indeling vast of is een flexibele indeling mogelijk? En worden overuren bijvoorbeeld gecompenseerd in inkomen of tijd?

Contractduur, proeftijd en opzegtermijn
De wetgeving op dit gebied verandert regelmatig. Veel informatie over de Wet Werk en Zekerheid vind je via de rijksoverheid.

Pensioen
Heeft de organisatie een (collectieve) pensioenregeling? En ben je verplicht om deel te nemen? Welke voorwaarden heeft deze regeling? En wie betaalt de premie en welke vorm (en risico) heeft de regeling?

Verlofdagen
Hoeveel vakantiedagen worden je geboden? En zijn deze vrij om op te nemen of zijn er ook verplichte “collectieve” dagen? Kun je (on)beperkt vakantiedagen opsparen? Is het mogelijk onbetaald verlof op te nemen?

Ziekte- en arbeidsongeschiktheid
De wetgeving op dit gebied verandert regelmatig. Het is raadzaam je hierin te verdiepen, zodat je weet welke stappen je moet nemen als je onverhoopt ziek of arbeidsongeschikt wordt. Bekijk goed welke aanvullende maatregelen je zelf kunt nemen.

Onkostenvergoeding
In hoeverre worden er vergoedingen geboden voor het gebruik (of de aanschaf) van een mobiele telefoon of computer? Hoe is de reiskostenvergoeding geregeld? Moet je bijvoorbeeld verhuizen voor je werk, is er dan een bijdrage in de kosten mogelijk? En hoe zit het met andersoortige kosten die je maakt voor je werk, zoals kosten voor parkeren?

Diverse extra’s
Denk hierbij aan de opleidingsmogelijkheden die een werkgever biedt, collectieve verzekeringen waaraan je kunt deelnemen of korting op producten/diensten. Je kunt hierbij denken aan kosten voor een abonnement op een sportschool. Tegenwoordig bieden veel werkgevers een pakket aan mogelijkheden aan waaruit je kunt kiezen.

Hoe verloopt het arbeidsvoorwaardengesprek?

Het kan zijn dat de (toekomstige) werkgever je een voorstel  stuurt en je vervolgens uitnodigt voor een arbeidsvoorwaardengesprek. Ook kan het zijn dat de arbeidsvoorwaarden pas tijdens het gesprek aan jou worden voorgelegd. In alle gevallen is het van belang om de voorwaarden altijd zorgvuldig te beoordelen!  

Mocht je niet positief zijn over het voorstel van de werkgever, dan zou je kunnen aftasten of er nog onderhandelingsruimte is. Uit ervaring blijkt dat er voor starters vaak minder onderhandelingsruimte is dan voor meer ervaren professionals. Toch blijft het belangrijk om jezelf goed te positioneren. Eenmaal binnen de organisatie zijn salarisonderhandelingen een stuk lastiger. Wil je weten of het aangeboden salaris reeël is? Check het op Loonwijzer.nl