Overslaan en naar de inhoud gaan

Leiden University Career Zone

LU Career Zone Arbeidsmarkt

Do’s & Don’ts

Wees je bewust van de valkuilen waar je in kunt stappen tijdens het studiekeuzeproces. Lees daarom zorgvuldig onderstaande do’s en don’ts.

Do's

 • Op tijd beginnen met oriënteren op de mogelijkheden.
 • Met een open blik onderzoeken. Sluit niet direct opties uit zonder ze te onderzoeken.
 • Je ervan bewust zijn dat alle opleidingen onderdelen hebben die wellicht minder interessant zullen zijn.
 • Heb je een alternatief nodig, voor als je bijvoorbeeld uitgeloot wordt voor Geneeskunde, zorg dan dat het alternatief ook leuk genoeg is.
 • Realistisch zijn over je sterke en minder sterke kanten.
 • Je interesses volgen: je motivatie en belangstelling voor de gekozen opleiding of het vak zijn belangrijke factoren in het slagen van je latere carrière.
 • Een studiepauze inlassen als je er écht niet uitkomt. Een jaar niet studeren en in plaats daarvan reizen en/of werken kan je veel zelfkennis opleveren en tevens je studiemotivatie vergroten.
 • Tradities doorbreken. Het lijkt gemakkelijk om met je studiekeuze binnen gebaande (familie)paden te blijven. 'Mijn opa en moeder zijn ook arts' hoor je vaak als studiekeuzemotief. Bedenk wel dat ieder mens anders is en dat jouw belangstelling doorslaggevend zou moeten zijn.
   

Don'ts

 • Te snel kiezen of keuze te lang uitstellen.
 • Uitgaan van vanzelfsprekendheden, bijvoorbeeld: ik doe vwo, dus moet ik naar de universiteit / ik kies een opleiding dichtbij, dat is wel zo makkelijk.
 • Zoeken naar de perfecte opleiding. Die bestaat niet.
 • Tegen een opleiding kiezen. Wegstrepen kan goed werken, maar kies niet de laatste omdat die nu eenmaal overblijft.
 • Je op één studie blindstaren.
 • In je studiekeuze géén rekening houden met je eigen kwaliteiten, én minder sterke kanten.
 • Zonder wiskundeknobbel Wiskunde gaan studeren - ook al lijkt het je leuk.
 • Van je hobby je studie maken: je raakt je hobby als zodanig misschien wel kwijt.
 • Een studiepauze inlassen als uitstelmanoeuvre, als het maken van een studiekeuze lastig voor je is.
 • Binnen de gebaande familiepaden blijven zonder na te denken over jouw eigen interesses, capaciteiten en keuzemotieven.