Overslaan en naar de inhoud gaan

Leiden University Career Zone

Werken met een functiebeperking
LU Career Zone Arbeidsmarkt

Werken met een functiebeperking

Een functiebeperking of (chronische) ziekte kan van invloed zijn op jouw carrière. De mate waarin een beperking je carrière beïnvloedt is zeer afhankelijk van de beperking zelf en van het werkveld waarin je wilt werken. Voor vragen over werken met een functiebeperking kun je terecht bij de Career Services. Voor vragen in het algemeen over (studeren met) een functiebeperking kun je ook bij de universiteit terecht.

Participatiewet

Recente wetgeving, de Participatiewet, is erop gericht om mensen, met èn zonder functiebeperking, deel te laten nemen aan het arbeidsproces. Deze wetgeving vraagt tevens inspanning van werkgevers, ook als daar een aanpassing of ondersteuning voor nodig is. De details van deze regelingen en wat dit voor jouw specifieke situatie betekent, kun je vinden via de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Tevens geeft het UWV overzichtelijke informatie over wetten en regelingen voor gehandicapten, alsmede over de uitvoerders ervan.

Bemiddelingsbureaus

Er zijn veel organisaties die zich specialiseren in de bemiddeling van arbeidsbeperkten naar passende banen en die werkgevers faciliteren bij het inrichten van een aangepaste werkplek. Sommigen richten zich op een specifieke doelgroep (bijvoorbeeld mensen met een visuele beperking), andere organisaties specialiseren zich in een bepaald werkveld (bijvoorbeeld IT) of opleidingsniveau.
Kijk hier voor een overzicht van bemiddelingsbureaus en hun specialisaties.

Wanneer vertel ik een werkgever over mijn beperking?

De vraag wanneer je je beperking ter sprake brengt bij een (toekomstige) werkgever is afhankelijk van de mate waarin je beperking je functioneren belemmert. Als het je functioneren niet zal belemmeren, hoef je het niet te benoemen.  Mocht je een aangepaste werkplek, extra begeleiding, ondersteuning en/of aangepaste werktijden nodig hebben, dan is het aan te raden het aan te geven tijdens een sollicitatiegesprek.

Handige links

 • Heb je een functiebeperking en wil je begeleiding bij het vinden van werk? Kijk dan eens op bij Stichting Werken en studeren op maat. SWOM heeft een stagedesk en faciliteert verschillende gratis workshops en webinars.

 • Ieder(in): een organisatie die ernaar streeft dat mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen aan de samenleving.

 • Zorgwijzer: handicap en chronische ziekte.
 • Vind hier meer praktische tips en aanvullende informatie over werken met een functiebeperking
 • MDT-loopbaankansen: hier kun je meewerken aan het project Maatschappelijke DienstTijd Loopbaankansen (MDTL), waar je de gelegenheid krijgt om je talenten te ontdekken en iets voor een ander te doen.
 • Informatie van het UWV betreffende voorzieningen voor werk.
 • Informatie over mogelijke financiele ondersteuning voor werkgevers.
 • Onbeperkt aan de Slag biedt een totaaloplossing voor advies en implementatie van inclusiviteitsbeleid voor mensen met een arbeidsbeperking.
 • Ctalents bemiddelt talenten die doof, slechthorend, blind of slechtziend zijn bij het vinden van de eerste baan of een succesvolle vervolgstap in de carrière.
 • CNV Jongeren is een onafhankelijke vakbond voor jonge werknemers in Nederland die opkomt voor jongerenbelangen, met speciale aandacht voor jonge mensen in een kwetsbare positie.
 • Emma at Work ondersteunt jongeren met een fysieke aandoening naar een zelfstandige toekomst.
 • Wiel&Deal ondersteunt studenten bij studie en zoeken naar stage/werk.
 • Vind hier tips voor afgestudeerden met een arbeidsbeperking.

 • Vind hier informatie over stages voor studenten met een ondersteuningsvraag.

 • Neem deel aan de Realisten Academie 2.0, waar je gratis wordt opgeleid tot professional passend bij jouw persoonlijke situatie.

 • Bekijk het artikel 'Solliciteren met een beperking', met allerlei tips om succesvol een sollicitatieproces te doorlopen.

Tip! Maak de beroepskeuze- en competentiestest van Icares!
Je kunt bij de Career Service een beroepskeuze- en competentiestest aanvragen, waarmee je je resultaten kunt koppelen aan je functiebeperking. Op deze manier krijg je meer inzicht in hoeverre je functiebeperking je zou kunnen belemmeren in het uitoefenen van een specifieke functie.
(Note: het kan zijn dat jouw functiebeperking nu net niet in de lijst is opgenomen, waardoor je de koppeling niet kunt maken. Dan is het nog steeds aan te raden om de test te maken, want het kan voor jouw nuttige informatie opleveren.)

Aanvragen beroepskeuzetest/competentietest
Stuur een email met het verzoek om deze test(s) naar careerservices@sea.leidenuniv.nl .
Je ontvangt de test via het opgegeven emailadres en kunt deze online thuis maken.