Leiden University Career Zone

functiebeperking.png
LU Career Zone Arbeidsmarkt

Werken met een functiebeperking

Een functiebeperking of (chronische) ziekte kan van invloed zijn op jouw carrière. De mate waarin een beperking je carrière beïnvloedt is zeer afhankelijk van de beperking zelf en van het werkveld waarin je wilt werken. Voor vragen over werken met een functiebeperking kun je terecht bij de Career Services.

Participatiewet

Recente wetgeving, de Participatiewet, is erop gericht om mensen, met èn zonder functiebeperking, deel te laten nemen aan het arbeidsproces. Deze wetgeving vraagt tevens inspanning van werkgevers, ook als daar een aanpassing of ondersteuning voor nodig is. De details van deze regelingen en wat dit voor jouw specifieke situatie betekent, kun je vinden via de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Tevens geeft het UWV overzichtelijke informatie over wetten en regelingen voor gehandicapten, alsmede over de uitvoerders ervan.

Bemiddelingsbureaus

Er zijn veel organisaties die zich specialiseren in de bemiddeling van arbeidsbeperkten naar passende banen en die werkgevers faciliteren bij het inrichten van een aangepaste werkplek. Sommigen richten zich op een specifieke doelgroep (bijvoorbeeld mensen met een visuele beperking), andere organisaties specialiseren zich in een bepaald werkveld (bijvoorbeeld IT) of opleidingsniveau.
Kijk hier voor een overzicht van bemiddelingsbureaus en hun specialisaties.

Wanneer vertel ik een werkgever over mijn beperking?

De vraag wanneer je je beperking ter sprake brengt bij een (toekomstige) werkgever is afhankelijk van de mate waarin je beperking je functioneren belemmert. Als het je functioneren niet zal belemmeren, hoef je het niet te benoemen.  Mocht je een aangepaste werkplek, extra begeleiding, ondersteuning en/of aangepaste werktijden nodig hebben, dan is het aan te raden het aan te geven tijdens een sollicitatiegesprek.

Handige links

  • Heb je een functiebeperking en wil je begeleiding bij het vinden van werk? Kijk dan eens op bij Stichting Werken en studeren op maat. SWOM heeft een stagedesk en faciliteert verschillende gratis workshops en webinars.

  • Ieder(in): een organisatie die ernaar streeft dat mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen aan de samenleving.

  • Kennisconsortium CrossOver: een samenwerkingsverband van vooraanstaande Nederlandse (overkoepelende) organisaties op het gebied van arbeid, onderwijs en zorg. De gezamenlijke inspanningen binnen het consortium richten zich op verbetering van de maatschappelijke participatie van personen met een beperking.
  • Zorgwijzer: handicap en chronische ziekte.
  • Vind hier meer praktische tips en aanvullende informatie over werken met een functiebeperking
  • MDT-loopbaankansen: hier kun je meewerken aan het project Maatschappelijke DienstTijd Loopbaankansen (MDTL), waar je de gelegenheid krijgt om je talenten te ontdekken en iets voor een ander te doen.