Overslaan en naar de inhoud gaan

Leiden University Career Zone

Diversiteit en arbeidsmarkt
LU Career Zone Arbeidsmarkt

Diversiteit en arbeidsmarkt

Steeds meer organisaties hebben aandacht voor diversiteit. Onder diversiteit verstaan we alle aspecten waarop mensen van elkaar verschillen. Hierbij kun je denken aan etnische achtergrond, nationaliteit, geloofsovertuiging, geslacht, geaardheid, functiebeperking, sociale achtergrond, leeftijd, etc.
Werkgevers hebben er baat bij om in te zetten op het werven, stimuleren en binden van al het beschikbare talent. Een meer divers personeelsbestand leidt tot meer creativiteit en meer innovatie op de werkvloer. Daarnaast vinden organisaties het belangrijk een goede afspiegeling van de samenleving te zijn.

Diversiteit en solliciteren
Als je gaat solliciteren kun je gericht zoeken naar organisaties die veel waarde hechten aan diversiteit. Als diversiteit een speerpunt is lees je dat terug in de visie en missie van de organisatie. Sommige werkgevers leggen hun inzet voor diversiteit vast in een verdrag; daarmee koppelen ze hun streven naar diversiteit aan concrete doelen en acties.
Kijk bijvoorbeeld eens op:

Diversiteitsnetwerkgroepen
In veel organisaties hebben medewerkers zich verenigd in netwerkgroepen om hun stem te laten horen en op te komen voor hun belangen. Zo zijn er bijvoorbeeld groepen voor vrouwelijke medewerkers, LGBTQ-medewerkers, jonge medewerkers en medewerkers met een etnische achtergrond. Daarnaast zijn er veel externe diversiteitsnetwerkgroepen. In Leiden is bijvoorbeeld 'Leidse Praatjes' in het leven geroepen, een gratis lokale netwerkorganisatie voor vrouwelijke young professionals.

Diverse verenigingen in Leiden:

Interessante links

Diversiteit Universiteit Leiden

Diversiteit bij Universiteit Leiden

Lees meer

LU Career Zone Arbeidsmarkt

Werken met een functiebeperking

Lees meer

LU Career Zone Arbeidsmarkt

Vluchtelingen en werk

Werkwijzer Vluchtelingen