Leiden University Career Zone

sollicitatieskills_hoofdbanner_1.png
LU Career Zone Ontwikkel je skills

Employability Skills

Probleemoplossend vermogen, communicatie, samenwerking, aanpassingsvermogen, leiderschap, ondernemerschap, zelfreflectie, beinvloeding...

Deze en andere vaardigheden worden ook wel employability skills, 21st-century skills of transferable skills genoemd.
Maar wat is Employability precies en waarom zijn employability skills zo belangrijk?

Employability
Employability heeft te maken met in hoeverre je inzetbaar bent (en blijft) op de arbeidsmarkt. Wat je daar voor nodig hebt is: 

 • Het ontwikkelen van een persoonlijk en professioneel profiel dat naast kennis over jezelf, vakspecifieke kennis en vaardigheden gebaseerd is op praktijkervaring en vakoverstijgende (kern)vaardigheden; 
 • Bewustzijn en eigenaarschap ten aanzien van je eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling; 
 • Een actieve en onderzoekende houding ten aanzien van de arbeidsmarkt; 
 • Kennis van de eigen mogelijkheden op de arbeidsmarkt en de loopbaanvaardigheden om zich op die arbeidsmarkt te bewegen.

Studenten met bovenstaande eigenschappen zijn beter in staat: 

 • De overstap naar de arbeidsmarkt te maken, en
 • Inzetbaar te blijven op een dynamische arbeidsmarkt
 • In een (loop)baan die past bij hun persoonlijke waarden, voorkeuren en ontwikkeling.

Employability skills
Employability skills zijn kernvaardigheden die je in elke baan nodig hebt. Het zijn vaardigheden waar werkgevers om vragen en die minstens net zo belangrijk zijn als baanspecifieke of technische vaardigheden. Hoe meer je beschikt over deze vaardigheden, hoe breder inzetbaar je bent, hoe groter je kansen in het verkrijgen van een baan en doorgroeimogelijkheden.
Belangrijk dus om deze gedurende je studietijd te ontwikkelen, binnen het curriculum maar ook daarbuiten. Om goed voorbereid de arbeidsmarkt op te gaan is het aan te raden om te bepalen in hoeverre je over deze vaardigheden beschikt en welke je nog verder wilt ontwikkelen.

Belangrijke en veel gevraagde employability skills zijn o.a.:

 • Kritisch denken / probleemoplossend vermogen
 • Communicatieve vaardigheden
 • Samenwerken in een team 
 • Sociale en interculturele vaardigheden
 • Leiderschap
 • Professionele houding / werkethiek
 • Aanpassingsvermogen / veerkracht
 • Digitale vaardigheden 

In het huidige en post COVID-19 tijdperk worden de volgende vaardigheden extra belangrijk:

 • Empatisch vermogen
 • Aanpassingsvermogen / veerkracht
 • Cultureel bewustzijn
 • Digitale vaardigheden

Competentie instrument VSNU
In dit onderdeel vind je een selectie van die vaardigheden/competenties nader beschreven. Deze komen uit het Competentie Instrument Nederlandse Universiteiten van de VSNU-NOA. In dit instrument worden 32 competenties beschreven, evenals competentiegerichte vragen en ontwikkeltips. Het volledige overzicht vind je hier. Per vaardigheid vind je extra informatie en online cursussen. 
Je kunt ook de competentietest doen in Ken jezelf. Daar wordt gekeken naar een groot aantal van deze employability skills.

LU Career Zone Skills

Competentie Instrument Nederlandse Universiteiten van de VSNU-NOA:

Overzicht

LU Career Zone Skills

Sollicitatie skills

Naar sollicitatie skills