Overslaan en naar de inhoud gaan

Leiden University Career Zone

Samenwerking
LU Career Zone Ontwikkel je skills

Samenwerking

Samenwerken, (organisatie)sensitiviteit, inlevingsvermogen (luisteren/sensitiviteit)

Samenwerken:
Bijdragen aan een gezamenlijk resultaat met andere personen of groepen, ook wanneer dit niet van direct persoonlijk belang is.

 • Deelt informatie en ervaringen met anderen.
 • Biedt hulp aan wanneer collega’s daar behoefte aan hebben.
 • Levert bijdragen, ideeën of voorstellen gericht op groepsresultaten en benut daarbij de onderlinge verschillen.
 • Reageert actief en op constructieve wijze op ideeën van anderen.
 • Past zich aan de groep aan als het erom gaat tot een gezamenlijk resultaat te komen.
 • Overbrugt tegenstellingen en verschillende zienswijzen tussen personen.

(Organisatie)sensitiviteit:
Onderkennen van de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de eigen organisatie en daarnaar handelen. 

 • Spreekt de juiste persoon aan, zonder anderen te passeren. 
 • Houdt rekening met belangen van anderen. 
 • Kent en houdt rekening met de meningen en gevoeligheden in de organisatie. 
 • Houdt bij het doen van voorstellen rekening met de acceptatie binnen de organisatie. 
 • Toetst bij de juiste personen of er voldoende draagvlak is voor een voorstel. 
 • Verandert de aanpak als de cultuur van een organisatieonderdeel dat vereist.

Inlevingsvermogen (luisteren/sensitiviteit):

 • Waarnemen van en reageren op gevoelens en behoeften van anderen. 
 • Merkt het snel als er iets aan de hand is met een ander. 
 • Verwoordt gevoelens en behoeften van een ander. 
 • Gaat ook in op non-verbale signalen. 
 • Merkt effect van eigen gedrag op een ander op en past gedrag, indien nodig, aan. 
 • Geeft tijdens een gesprek ook aandacht aan de sfeer en een goede relatie met anderen. 
 • Verplaatst zich in de cultuur, positie en omstandigheden van de ander en houdt rekening met wensen, belangen en gevoelens van anderen.