Overslaan en naar de inhoud gaan

Leiden University Career Zone

Planning & organisatie
LU Career Zone Ontwikkel je skills

Planning & organisatie

Planning & organisatie, resultaatgerichtheid, voortgang bewaken.

Planning en organisatie
Overzien van werkzaamheden; doelen en prioriteiten stellen. Activiteiten, tijd en middelen plannen. 

 • Brengt prioriteit aan door hoofd- en bijzaken te onderscheiden. 
 • Denkt van te voren zorgvuldig na hoe iets planmatig aan te pakken. 
 • Formuleert meetbare doelstellingen voor zichzelf en voor anderen. 
 • Schept randvoorwaarden om taken ordelijk en efficiënt af te werken. 
 • Anticipeert op onverwachte gebeurtenissen door de planning hier op aan te passen. 
 • Maakt realistische inschattingen van tijd, mensen en middelen die nodig zijn om een doel te bereiken.

Resultaatgerichtheid (daadkracht)
Gericht zijn op het realiseren van doelstellingen en kwalitatieve en kwantitatieve resultaten. 

 • Vertaalt doelen in concreet meetbare en/of zichtbare resultaten. 
 • Stelt in een overleg vast wat de afspraken zijn (wie doet wat wanneer). 
 • Spreekt anderen aan op niet behaalde of tegenvallende resultaten. 
 • Zet zich na een tegenslag extra in zodat het resultaat toch nog behaald wordt. 
 • Maakt efficiënt gebruik van beschikbare tijd en middelen. 
 • Realiseert doelstellingen volgens planning.

Voortgang bewaken (voortgangscontrole)
Acties uitvoeren om de voortgang van activiteiten of taken te bewaken en te controleren. 

 • Maakt bij het begin van een project of werkzaamheden duidelijke afspraken over de momenten en de wijze waarop geëvalueerd wordt. 
 • Houdt overzicht over werkzaamheden. 
 • Controleert tussentijds of werkzaamheden volgens afspraak verlopen. 
 • Spreekt mensen aan als afgesproken deadlines niet worden gehaald. 
 • Vraagt uit eigen beweging om terugmelding of rapportage van groepsleden. 
 • Maakt aan het eind van gesprekken vervolgafspraken.
LU Career Zone Skills

Planning and organizing workflow:

Youtube

LU Career Zone Skills

Online cursus / MOOCs:

Project management