Overslaan en naar de inhoud gaan

Leiden University Career Zone

Integriteit en zelfreflectie
LU Career Zone Ontwikkel je skills

Integriteit en zelfreflectie

Integriteit, zelfreflectie.

Integriteit:
Handelen naar eer en geweten, in overeenstemming met geldende waarden, normen en regels. Daarop aanspreekbaar zijn en anderen hierop aanspreken. 

 • Gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie 
 • Staat voor gedane toezeggingen en verplichtingen. 
 • Maakt geen misbruik van voorkennis, persoonlijke informatie of positie. 
 • Houdt geen informatie achter waar een ander recht op heeft. 
 • Draagt beroeps- en organisatienormen en waarden uit. 
 • Blijft ook bij verleiding of druk eerlijk en betrouwbaar handelen

Zelfreflectie:
Laten blijken het eigen gedrag, de eigen standpunten of methoden kritisch te evalueren en open te staan voor evaluatie door anderen. Toont te leren van deze evaluaties. 

 • Vraagt om persoonlijke feedback. 
 • Is aanspreekbaar op eigen gedrag en/of gemaakte fouten. 
 • Laat zien over een reëel inzicht in de eigen sterke en zwakke punten te beschikken. 
 • Evalueert regelmatig de eigen aanpak en wat daarin anders of beter zou kunnen. 
 • Probeert zwakke punten te verbeteren, door zijn of haar gedrag, standpunt of methode aan te passen. 
 • Laat zien inzicht te hebben in de eigen culturele achtergrond, normen en waarden en het effect daarvan op anderen.