Overslaan en naar de inhoud gaan

Leiden University Career Zone

Digitale vaardigheden
LU Career Zone Ontwikkel je skills

Digitale vaardigheden

Basiskennis ICT, mediawijsheid, informatievaardigheden.

Bij deze digitale vaardigheid gaat het om het effectief, efficiënt en verantwoord gebruiken van ICT.

Deze vaardigheid gaat in de kern om een combinatie van:

Basiskennis ICT:

 • het kennen van basisbegrippen en functies van computers en computernetwerken ('knoppenkennis'); het kunnen benoemen, aansluiten en bedienen van hardware; het kunnen omgaan met standaard kantoortoepassingen (tekstverwerkers, spreadsheetprogramma’s en presentatiesoftware), het kunnen omgaan met softwareprogramma's op mobiele apparaten; het kunnen werken met internet (browsers, e-mail); op de hoogte zijn van en kunnen omgaan met beveiligings- en privacyaspecten;
 • computational thinking: denkprocessen waarbij probleemformulering, gegevensorganisatie, -analyse en -representatie worden gebruikt voor het oplossen van problemen met behulp van ICT technieken en gereedschappen;

Mediawijsheid:
Kennis, vaardigheden en mentaliteit die nodig zijn om bewust, kritisch en actief om te gaan met media:

 • begrip: inzicht hebben in de medialisering van de samenleving, begrijpen hoe media gemaakt worden, zien hoe media de werkelijkheid kleuren;
 • gebruik: apparaten, software en toepassingen gebruiken, oriënteren binnen mediaomgevingen;
 • communicatie: informatie vinden en verwerken, content creëren, participeren in sociale netwerken (social media);
 • strategie: reflecteren op het eigen mediagebruik, doelen realiseren met media;

Informatievaardigheden:
Het kunnen signaleren en analyseren van een informatiebehoefte en op basis hiervan het kunnen zoeken, selecteren, verwerken en gebruiken van relevante informatie:

 • definiëren van het probleem;
 • zoeken naar bronnen en informatie;
 • selecteren van bronnen en informatie;
 • verwerken van informatie;
 • presenteren van informatie.

Digitale geletterdheid en waarom het belangrijk is:

Youtube