Overslaan en naar de inhoud gaan

Leiden University Career Zone

Communicatie en presentatie
LU Career Zone Ontwikkel je skills

Communicatie en presentatie

Schriftelijke communicatie, mondelinge communicatie, presenteren.

Schriftelijke communicatie (uitdrukkingsvaardigheid):
Ideeën en informatie helder op schrift stellen, rekening houdend met de doelgroep, en zodanig dat de boodschap overkomt en wordt begrepen. 

 • Hanteert correct taalgebruik in brieven, notities, e-mails etc. 
 • Gebruikt in teksten korte en duidelijke zinnen. 
 • Brengt door vorm en opbouw een heldere structuur aan in een schriftelijke boodschap. 
 • Sluit in schriftelijk taalgebruik goed aan bij de specifieke wensen en omstandigheden van de doelgroep. 
 • Formuleert complexe vraagstukken helder en duidelijk. 
 • Formuleert gevoelige onderwerpen tactvol, past zijn of haar woordkeuze aan doelstelling en doelgroep.


Mondelinge communicatie (uitdrukkingsvaardigheid):
Ideeën en informatie in begrijpelijke taal aan anderen mondeling duidelijk maken en nagaan of de boodschap begrepen is. 

 • Spreekt in begrijpelijke taal en legt vaktaal uit. 
 • Toetst of zijn of haar gesprekspartner de boodschap heeft begrepen. 
 • Maakt zijn of haar standpunt in korte bewoordingen aan anderen duidelijk. 
 • Vraagt door op onduidelijke uitspraken of signalen. 
 • Gebruikt intonatie of gebaren ter ondersteuning van wat hij of zij wil zeggen. 
 • Past taalgebruik en communicatiestijl aan zijn of haar gesprekspartner aan en houdt rekening met de (culturele) context van de gesprekspartner.


Presenteren:
Ideeën en informatie op heldere wijze presenteren, rekening houdend met de doelgroep. 

 • Geeft de essentie van een complexe zaak beknopt weer. 
 • Heeft aandacht voor de vorm, opbouw en structuur waarin een boodschap wordt overgebracht. 
 • Stemt de inhoud van de presentatie goed af op de verwachtingen van de doelgroep. 
 • Maakt tijdens presentaties contact met het publiek door mensen uit te nodigen tot vragen en reacties. 
 • Zorgt voor afwisseling in presentatiewijzen. 
 • Gebruikt aansprekende taal en voorbeelden zodat anderen geboeid luisteren.