Overslaan en naar de inhoud gaan

Leiden University Career Zone

Beïnvloeding
LU Career Zone Ontwikkel je skills

Beïnvloeding

Overtuigingskracht en onderhandelen

Overtuigingskracht:
Er in slagen anderen te winnen voor ideeën en plannen.

 • Brengt zijn of haar voorstellen met enthousiasme.
 • Komt met relevante argumenten op het juiste moment.
 • Gaat in op vragen of twijfels bij zijn of haar gesprekspartner.
 • Hanteert verschillende argumenten en gedragsstijlen om anderen mee te krijgen, rekening houdend met cultuur, positie en achtergrond.
 • Reageert constructief op negatieve reacties door te vragen naar achterliggende argumenten.
 • Benut de juiste sleutelfiguren om mensen en groepen mee te krijgen.

Onderhandelen: 
Belangen behartigen van de eigen afdeling of organisatie, zodanig dat met behoud van wederzijds respect gunstige resultaten worden behaald. 

 • Bepaalt voor het onderhandelen de eigen grenzen en mogelijke toezeggingen. 
 • Vraagt naar doelstellingen, argumenten en onderliggende belangen van zijn of haar gesprekspartner. 
 • Geeft argumenten waarom voorstellen van zijn of haar gesprekspartner niet acceptabel zijn. 
 • Is vasthoudend in zijn of haar standpunt én zorgvuldig met betrekking tot de relatie. 
 • Zoekt actief naar win-win situaties op de langere termijn. 
 • Brengt op de juiste momenten argumenten in, oefent druk uit of brengt juist ontspanning.