Overslaan en naar de inhoud gaan

Leiden University Career Zone

Functies

Opleiding: Orthopedagogiek

LU Career Zone Bachelor Opleidingen

Functies

Hieronder vind je een overzicht van functies en werkgevers waar alumni (afgestudeerden) van deze opleiding zijn gaan werken.

Het overzicht geeft een aantal voorbeelden. Kijk ook eens op LinkedIn en het Mentornetwerk voor meer informatie.

FUNCTIES

Gezondheidszorg
Begeleider
Activiteitenbegeleider

Allround begeleider SPH 
Ambulant (gezins)begeleider

Ambulant dienst/hulpverlener

Assistent begeleider
Assistent zorgcoördinator
Behandelaar

Behandelcoördinator

Maatschappelijk werker 
Counselor
Diagnotisch medewerker
Dyslexiebehandelaar
Flexmedewerker

Gedragsdeskundige

Gezinscoach

Gezinscoördinator
Gezinsmanager

Gezinsspecialist
Gezinswerker Jeugd
Gezinsvoogd
Groepsleider


GZ-psycholoogJeugd- en Gezinscoach

Jeugdbeschermer


Jeugdprofessional
Jeugdzorgwerker

Jongerencoach
Levensloopcoach
Logopedist

Maatschappelijk Werker Veilig Thuis
Medewerker Advies en Meldpunt Veilig Thuis
Medewerker Jeugd- en Gezinsteam
Muziektherapeut
Neuropsycholoog

Orthopedagoog 

Ouderfunctionaris

Pedagogisch begeleider


Pedagogisch medewerker
Persoonlijk begeleider 


Pleegzorgwerker
POH-GGZ
Psychodiagnosisch medewerker
Psychologisch assistent


Psychologisch medewerker
Psycholoog

Psychomotorisch therapeut

Reformatorisch psycholoog
Regiebehandelaar
Consulente
School maatschappelijk werker

Sociaal pedagogisch hulpverlener
Sociaal psychiatrisch ondersteuner
Sociotherapeut
Specialist Screener Crisisopvangcentrum
Speltherapeute
Werkbegeleider

Woonbegeleider Zorgcoördinator Zorgfunctionaris
Zorgverlener
Aanmeldcoördinator
Procesregisseur met specialisme jeugd
Klantondersteuner WMO & Jeugd
Onafhankelijk Clientondersteuner

WERKGEVERS


Gemiva SVG Groep; Studieus; Klinisch Centrum Kristal; Centrum 2Play; Stichting Prisma; Stumass; Ipse de Bruggen; Amarant Groep; Stichting Het Raamwerk; PGB Persoonsgebonden Budget; Boba Levensloopbegeleiding; StapJeWijs
Gemiva-SVG Groep; ASVZ Zuid-West (nw)
GGZ Rivierduinen
Inzowijs; Megakids; Prodeba B.V.; De Buitenwereld; AED; Eddee Zorgverlening; Voorzet; De Zorgfabriek; Prokino Zorg Nederland; Levin; WZCO; Youké Sterke jeugd; PGB 
Gemiva-SVG Groep; TriviumLindenhof; Jeugdformaat
Stichting Sprank
Het Lyceum Rotterdam
RPCZ Primair onderwijs; Impregno
Koninklijke Kentalis; MKDV Citykids; Ipse de Bruggen
Bureau Jeugdzorg Haaglanden
OSG De Ring van Putten
De Opvoedpoli
Driestar Educatief; Onderwijs Advies; Educto; Leestalent; Leeskliniek Schoolbreed; OBD Noordwest;  Het Leesbeest; BuroJIJ
Middin; Gemiva SVG Groep; 's Heeren Loo Zorggroep
Gemiva-SVG Groep; Lijn5 LVB- & Jeugdzorg; stichting Philadlphia Zorg; Amarant; Raeger Autismecentrum;  Middin; Juvent; Stek Jeugdhulp; Ipse de Bruggen; SDW Zorg; Humanitas DMH
Middin; Leger des Heils; Centrum Jeugd en Gezin; MEE ZHN
Prodeba B.V.; Inzowijs
Jeugdbescherming Regio Amsterdam
Minters
Lokalis
Bureau Jeugdzorg
Ons Tweede Thuis; Prodeba B.V.; Stichting Heppie; De Buitenwereld; Lijn 5
De Spreekkamer; Universiteit Leiden; Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS);  Klinisch Centrum Kristal
Centrum voor Jeugd en Gezin; Jeugd- en Gezinsteam
Jeugdbescherming West; Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond
Spring
William Schrikker Groep; Stichting "De Rading"
De Opvoedpoli
Boba Levensloopbegeleiding
Wijnmaalen Logopedie; SBO de Tandem; Koninklijke Kentalis
Veilig Thuis Hollands-Midden

Samen Veilig Midden-Nederland

Curium-LUMC; Inzowijs

De Ster Kindercentrum
Rijndam Revalidatie; GGZ rivierduinen; Universiteit Leide
De Hoop GGZ; O3 Schoolpsychologie;  Kinder- en Jeugdpraktijk Paon; Groos Mentaal Beter Jong; Zeldenrust-Steelantcollege; Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden; Stichting Het Spookbos; Kenter Jeugdhulp; De Jutters; Lucertis; GGZ Rivierduinen; De Haagse Scholen; Mentaal Beter; Heliomare; Yulius; De Opvoedpoli; Curium-LUMC; Sophia Revalidatie
Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs  (PPO)
Stichting Timon; Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK) 
Kinderopvang Haarlem; Kinderopvang Flowerkids; Quadrant Kindercentra;  's Heeren Loo Zorggroep; Jeugdformaat; Inzowijs; Stichting Jeugdformaat
Koninklijke Kentalis; Nationale Hulpgids; Inzowijs; Ipse de Bruggen; Gemiva SVG Groep;  Ons Tweede Thuis; PGB Persoonsgebonden Budget; Kummeling-Begeleiding; Middin; Leger des Heils; Stichting Odion
Stichting "De Rading"
FortaGroep; Zorggroep Almere
Ipse de Bruggen
Rijndam Revalidatie; Prof dr Leo Kanner Onderwijsgroep; Herman Broerenstichting; S&L Zorg
Middin
Psychologenpraktijk Perspectief; GGZ Delfland; LUMC
Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam; Riagg - Rijnmond
PHHaastrecht
De Jutters
MEE ZHN
Stichting Jeugdformaat; MEE Rotterdam Rijnmond
GGZ Rivierduinen; Leger des Heils
Stichting Anton Constandse
Yulius; De Jutters; Curium-LUMC
Stichting Timon

Stichting SLAK
Horizon Jeugdzorg; Bureau Frontlijn
Prodeba B.V.; Kleur Kinder en Jeugdzorg; Stumass; Esdégé-Reigersdaal; Capito Wonen; Middin; Stumass
Wellantcollege Sloten Amsterdam; Groene Hart Lyceum; Johan de Witt Scholengroep; Prodeba B.V.; Inzowijs
ISW 't Westland (centrale directie)
PGB Persoonsgebonden Budget
Prodeba B.V.
Gemeente Brielle

Gemeente Veere
MEE Zuid-Holland Noord (Centraal Bureau)

Onderwijs
Adviseur Ontwikkeling Onderwijs
Bijlescoördinator
Leerkracht
Bijlesdocent
Docent


Docentbegeleider
Educatief medewerker 
Educatief therapeut
Huiswerkbegeleider


Intern begeleiderJunior onderwijsadviseur


Leerling begeleider
Onderwijs- en onderzoeksmedewerker
OnderwijsadviseurOnderwijsassistent

Remedial Teacher
Studentbegeleider
Studentvoorlichter
Studiecoach
Vaardigheidstrainer


Zadkine
Haags Studiepunt
De Waterlelie; Spectrum SPCO; Stichting Unicoz Onderwijsgroep; El Furkan; Steijaertschool; OBS de Arcade; OBS de Stevenshof; CBS Joris de Witte School; CBS Melodie; Horizon; De Gantel; Prof. Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep; P.I. school De Brug; Violenschool; Basisschool Het Spectrum
Bijlesnetwerk
Universiteit Leiden; Finaal Educatie; Hogeschool Rotterdam; Erasmus Universiteit Rotterdam; Studiekring; Da Vinci College; Hogeschool INHOLLAND; Hogeschool Rotterdam; Haagse Hogeschool; Driestar Educatief; ID College; Hogeschool Leiden; Leo Kannercollege; RSG 't Rijks; Schakenbos College; Midgaard College
Studiekring
Vokans VZW
Curium-LUMC
StudentPlus Bijlessen; Bijlesbureau StudentsPlus Nederland
Scala College voor Atheneum Havo Vmbo-Loot; Islamitische Basisschool Al Ghazali; Katholieke Basisschool Willibrordus; PCB de Ontmoeting; Stichting Librijn openbaar onderwijs; Yunus Emre Basisschool; Stichting Orion; De Haagse Scholen
HCO (Haags Centrum voor Onderwijsadvies); OnderwijsAdvies
ZAAM
Universiteit Leiden

Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding; OnderwijsAdvies; HCO (Haags Centrum voor Onderwijsadvies)
PI De Strandwacht; De Hoop GGZ; Wartburg College 
Studieus; PIOS
Inzowijs
Jobmotion B.V.
Het Studiehuys
Prodeba

Beleid/Bestuur/Management
Accountmanager
Bedrijfsleider / Manager
Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsondersteuner IOT/Zorgteam
Beleidsontwikkelaar & onderzoeker
Casemanager
Directrice
Locatiemanager
Manager Health Care
Office Manager
Vestigingsmanager
Regio-Coordinator 
Ambtelijk secretaris
Vestigingscoördinator


OnderwijsPost
J-Moves Dance & Fitness
SCOH (Stichting Christelijke Onderwijs Haaglanden)
Fioretti College Lisse

Pro Juventus

VU Medisch Centrum (VUMC)
Er-Riseleh
BijDeHand Begeleiding
Prodeba B.V.
Tonke
Happy Homework
Het Dyslexie Collectief
Erasmus Universiteit Rotterdam
Rudolf Berlin Center; Lyceo

Onderzoek
Raadsonderzoeker


Bachelorproefcoördinator Praktijkgericht Onderzoek MWD
Educational Scientist
GedragswetenschapperInterviewer

Onderzoeksmedewerker
OnderzoekassistentOnderzoekerPhD kandidaat
Raadsonderzoeker


Raad van de Kinderbescherming; Ministerie van Veiligheid en Justitie
Haagse Hogeschool 

Haagse Hogeschool 
's Heeren Loo Zorggroep; Horizon Jeugdzorg; Kompaan en De Bocht; Koninklijke Visio; SEIN; Pluryn; Stichting Horizon Jeugdzorg; Stumass; Cardea Jeugdzorg; Unal Zorg; Stek Jeugdhulp; Kenter Jeugdhulp; Intermetzo; Cardea Jeugdzorg
Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR)
Universiteit Leiden
Yulius; Universiteit Leiden; VU Medisch Centrum (VUMC); Hogeschool INHOLLAND - Rotterdam
Edustaf; VU Medisch Centrum (VUMC); Advies en Meldpunt Kindermishandeling; Universiteit Leiden
Universiteit Leiden; Erasmus Medisch Centrum; VU Medisch Centrum (VUMC); Universiteit Tilburg; Radboud Universiteit Nijmegen
Ministerie van Veiligheid en Justitie

Consultancy
Consultant Leerproblemen
Klantadviseur
Planningscoördinator/HR-Consulente
Recruitment Consultant Onderwijs
WMO Adviseur
Zorgconsulent


Driestar Educatief
CAK Groep
Evita Zorg BV.

Brixsgroep
Sciopeng; Gemeente Rotterdam
Stichting Philadelphia Zorg

HRM
Coach
Coordinator

HR Staffing Advisor
Teamleider


Jobcoach


Yulius
Stichting Anne; Stichting Klimkoord
DuPont Industrial Biosciences
ASVZ Zuid-West (nw); Gemeente Oldenzaal; SVB Sociale Verzekeringsbank
Actor Consultancy

Projectmanagement
Junior Projectleider
Projectassistent

Projectcoördinator
Projectmedewerker


Lyceo; JINC
Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO)
Stichting Move
Kickstart your Social Impact; Expertisecentrum Verstandelijke Beperking

Zelfstandig ondernemerschap
(Kinder-)diëtist
(Ortho-)pedagoog bij Filius Filia
Dyslexiebehandelaar
Eigen dansschool 
EigenaarPraktijk voor Kinder en Jeugd Psychologie
Yoga/Mindfulness docent


Samen Wijzer Orthopedagogiek; Orthopedagogische Praktijk Wendy Satimin; Praktijk4Kids; Born 2 Support; Born 2 Support

Kwaliteitscontrole/Veiligheid
Kwaliteitsmedewerker & indicatiesteller WMO
Testconstructeur


Gemeente Rotterdam

AMN Systems

Jouw toekomst met Pedagogische Wetenschappen

Jouw toekomst met Pedagogische Wetenschappen