Leiden University Career Zone

political_culture_and_national_identities_research_ma.jpg

Opleiding: Political Culture and National Identities

LU Career Zone Bachelor Opleidingen

Functies

Hieronder vind je een overzicht van functies en werkgevers waar alumni (afgestudeerden) van deze opleiding zijn gaan werken.

Het overzicht geeft een aantal voorbeelden en is zeker niet uitputtend.

Op de mastersite vind je aanvullende informatie m.b.t. 
toekomstperspectief, arbeidsmarktonderzoek, alumni testimonials en de voorbereiding op de arbeidsmarkt voor studenten van deze opleiding/faculteit.

Kijk ook eens op LinkedIn en het Mentornetwerk waar afgestudeerden terecht zijn gekomen en wat ze voor jou kunnen betekenen.

FUNCTIES

Media/Communicatie
Media-analist
Redacteur

Journalist
Blogger
Schrijver
Communications and Events

WERKGEVERS


Ministerie van Financiën
Zelfstandig; Sabriski; Gemeente Amsterdam
Freelance
Zelfstandig
Zelfstandig
FMO

Beleid/Bestuur/Management
Facility Manager
Office Manager

Programma Manager

Beleidsmedewerker/-adviseur
Fractiemedewerker
Senior Assistent


FINTREX BV
Easy Payment Services; Rijksmuseum van Oudheden; Nike
Netherlands Institute for Multiparty Democracy
Gemeente Leiderdorp
CDA; D66
Europese Unie

Onderwijs
Docent 


Docent Geschiedenis


Docent International Studies
Digitale Educatie Medewerker


Dutch School of Southern California; Hogeschool Rotterdam; Johan de Witt Scholengroep
Christelijke Scholengemeenschap De Lage Waard; Kalsbeek College; Rudolf Steinerschool 
Universiteit Leiden 
Rijksmuseum van Oudheden

Projectmanagement
Projectmedewerker  Projectmedewerker Archief

Projectmanager


Gemeente Leiden; Alrijne Ziekenhuis; Hoogheemraadschap van Delflanden; Koninklijke Bibliotheek; SNS Bank
Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap; Nationaal Archief
Concorde Vertaal- en Tolkbureau; ICTU Hoofdkantoor

Onderzoek
Research Assistant
Researcher 
PhD


The University of Melbourne
Statista; Het Lagerhuis
Universiteit Leiden; University of London

Marketing/Sales
Digital Marketing

Sales Representative


bab.la GmbH; SAM-Works International
IENS

Informatietechnologie
Content Manager Website

Informatiespecialist


Vereniging Juridische Kwaliteitszorg
Doxis Informatiemanagers

Consultancy
Adviseur
Consultant


Nautus BV
KPMG

Financieel/Administratief
Medewerker Toeslagen


Belastingdienst

Arbeidsmarktonderzoek FGW
Arbeidsmarktonderzoek