Leiden University Career Zone

criminologie_en_veiligheidsbeleid_msc.jpg

Opleiding: Criminologie en Veiligheidsbeleid

LU Career Zone Bachelor Opleidingen

Functies

Hieronder vind je een overzicht van functies en werkgevers waar alumni (afgestudeerden) van deze opleiding zijn gaan werken.

Het overzicht geeft een aantal voorbeelden en is zeker niet uitputtend. Kijk ook eens op LinkedIn en het Mentornetwerk.

FUNCTIES

WERKGEVERS

Consultancy
Consultant

Business Intelligence Consultant
Adviseur

Adviseur Fradepreventie
Adviseur Compliance
Coöperatieadviseur


Berenschot BV; Deloitte Risk Services
Incentro
Centrum voor Criminaliteitspreventie
Rijksoverheid; EY
ABN AMRO Bank
Rabobank Nederland

Onderzoek
Onderzoeker


Criminoloog

Recherchekundige
CDD Analist
PhD


Universiteit Leiden; Onderzoeksraad voor Veiligheid; Rekenkamer Rotterdam
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Belastingdienst;
Nationale Politie
ABN AMRO Bank
TU Delft

Beleid/Bestuur/Management
BeleidsmedewerkerBeleidsadviseur
Partijbestuurlid
Beschermingsbewindvoerder
Lid Strategisch Netwerk Radicalisering en Polarisatie


Koninklijke Marechaussee; Schadefonds Geweldsmisdrijven; Ministerie van Veiligheid en Justitie;
Gemeente Schinnen
D66
ZEKER Financiële Zorgverlening
Gemeente Amsterdam

Financieel/Administratief
Schadebehandelaar
Vereffenaar
Accountmanager


Van Ameyde Group
Ministerie van Financiën
Rabobank Nederland

Juridisch
Juridisch Medewerker

Parketsecretaris


Ministerie van Veiligheid en Justitie; Rechtbank Den Haag
Openbaar Ministerie

Kwaliteitscontrole/Veiligheid
Toezichthouder
Kwaliteitsmedewerker
Inspecteur


Sociale Verzekeringsbank
ABN AMRO Bank
Inspectie Veiligheid en Justitie