Overslaan en naar de inhoud gaan

Leiden University Career Zone

Leiderschap
LU Career Zone Ontwikkel je skills

Leiderschap

Sturen op resultaat, verbindend leiderschap, coachen, besluitvaardigheid.

Sturen op resultaat:
Richting en sturing geven aan een project(groep) om doelstellingen en resultaten te realiseren. 

 • Geeft prestaties of resultaatverwachtingen aan in duidelijke, specifieke en tijdsgebonden afspraken ( SMART). 
 • Zorgt dat er in een groep of werkgroep een duidelijke taakverdeling komt gericht op de doelstelling. 
 • Neemt een richtinggevend standpunt in als mensen twijfelen over een gekozen aanpak. 
 • Houdt de voortgang van resultaten in relatie tot de doelstelling in de gaten. 
 • Spreekt bij tegenvallende prestaties de betrokken personen aan. 
 • Geeft waardering aan groepsleden die afgesproken doelen en resultaten halen.


Verbindend leiderschap:
Synergie aanbrengen in een groep, onderlinge betrokkenheid stimuleren en hen motiveren tot doeltreffende samenwerkingsverbanden, daarbij rekening houdend met de diversiteit in het team. 

 • Nodigt groepsleden uit om hun inbreng te geven. 
 • Inspireert het team. 
 • Zorgt ervoor dat samenwerking en samenhang tot stand komen. 
 • Zorgt voor continue en open communicatie o.a. door zelf het goede voorbeeld te geven. 
 • Weet mensen te stimuleren tot het vinden van oplossingen bij belemmeringen tussen personen. 
 • Organiseert besluitvorming zodanig dat iedereen zijn bijdrage kan leveren zodat er een goed draagvlak ontstaat.


Coachen:
Anderen begeleiden en stimuleren om hun persoonlijke en professionele kwaliteiten optimaal in te zetten en hun talent verder te ontwikkelen ten behoeve van hun loopbaan. 

 • Ondersteunt minder ervaren groepsleden bij de uitvoering van hun rol. 
 • Maakt verbinding met en speelt in op de behoeften van diegene. 
 • Geeft zorgvuldige feedback over geleverde prestaties, zowel positief als negatief. 
 • Stimuleert groepsleden om zelf oplossingen en acties te bedenken. 
 • Motiveert groepsleden om actief bezig te zijn met hun loopbaankansen. 
 • Helpt groepsleden hun potentiële talenten te ontwikkelen, mede door het geven van leerzame en uitdagende taken.


Besluitvaardigheid:
Beslissingen nemen door middel van het nemen van acties of het zich vastleggen door het uitspreken van een mening. 

 • Stelt besluiten niet onnodig lang uit. 
 • Neemt snel een onderbouwd standpunt in. 
 • Kan onder tijdsdruk beslissingen nemen. 
 • Durft besluiten te nemen die negatieve gevolgen hebben voor anderen. 
 • Weet wanneer informatie toereikend is om een verantwoord besluit te nemen. 
 • Treedt in onduidelijke of onzekere situaties daadkrachtig handelend op, ook als gevolgen niet voor 100% te overzien zijn.