Leiden University Career Zone

Kerntyperingstest
LU Career Zone Ken jezelf

Kerntyperingstest

Krijg inzicht in je sterke kanten en valkuilen.

  • Wat zijn je sterke en minder sterke kanten?
  • Welke kansen en bedreigingen horen daarbij?
  • Vergroot je persoonlijke effectiviteit.
  • Deze test duurt ongeveer 10 - 15 minuten.

Deze persoonlijkheidstest bestaat uit vijf hoofdschalen:

  • Emotioneel onbekommerd
  • Extraversie
  • Gewetensvolheid
  • Vriendelijkheid
  • Openheid

Verder wordt gekeken welke combinaties van dimensies specifieke kerntyperingen van toepassing is laten zijn. Er zijn 48 empirisch bepaalde mogelijke kerntyperingen.

LU Career Zone Tests

Wil je je testresultaten bespreken? Maak een afspraak met de loopbaanadviseur van jouw faculteit.

Career services